اینجا بن بست است .جلوتر نمیتوانم بروم.مطمئنی! ندایی همیشه میگوید بار دیگر نگاه کن. همیشه انتهای کوچه باغ ، راهی پنهان است که تنها جوینده آن را میابد.

یکبار دیگر نگاه کن ، از کجا میدانی آن سوی بن بست دشت آزادگان نباشد. و تو میخواهی باز دست خالی به میان این کوچه های تنگ و دلتنگ برگردی.

یکبار دیگر نگاه کن، حتماْ راهی هست.چشمان عاشق دروغ نمیگوید.

یکبار دیگر نگاه کن، تاریک که بشود ماه را بهتر خواهی دید.

بهناز-KL

+ نوشته شده توسط بهناز در پنجشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۶ و ساعت 12:25 |